image/svg+xml
image/svg+xml

Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım FakültesiKALİTE KOMİSYON ÜYELERİ


Doç. Dr. Abid USTAOĞLU

Başkan

 Prof. Dr. Mustafa Sabri GÖK

Üye

 Prof. Dr. Handan UCUN ÖZEL

Üye

 Prof. Dr. Sebahat AÇIKSÖZ

Üye

 Prof. Dr. Osman GENÇEL

Üye

 Doç. Dr. Abdullah Cahit KARAOĞLANLI

Üye

 Doç. Dr. Ertuğrul ERDOĞMUŞ

Üye

 Doç. Dr. Emin HÖKELEKLİ

Üye

 Doç. Dr. Faruk UGRANLI

Üye

 Dr. Öğr. Üyesi Evrim GÜLER

Üye

 Dr. Öğr. Üyesi Eyüp Burak CEYHAN

Üye

 Dr. Öğr. Üyesi Bayram DÜNDAR

Üye

 Dr. Öğr. Üyesi Harun YETKİN

Üye

 Dr. Öğr. Üyesi Gülfem BİNAL

Üye

 Arş. Gör. Vahap NECCAROĞLU

Üye

 Fakülte Sekreteri Memduh ŞAHİN

Üye

 Bilg. İşlet. Alparslan HİLAL

Üye

Öğrenci Hivda UŞEN

Üye

 
KALİTE KOMİSYONU GÖREVLERİ

Kalite komisyonunun görevi, Üniversitemizin stratejik planı ve fakültenin vizyonu doğrultusunda eğitim, araştırma, toplumsal katkı ve girişimcilikle ilgili kalitenin geliştirilmesi için iç ve dış kalite güvence sisteminin kurulması ve bu kapsamda elde edilen çalışmaları (Yıllık kurumsal iç değerlendirme, akreditasyon hazırlık raporları vb.) senatoya sunmaktır.

Bölüm kalite komisyonları Bölüm Başkanının Başkanlığında o bölümdeki tüm öğretim elemanlarının tamamından oluşur.