image/svg+xml
image/svg+xml

Kalite Komisyonu ve Görevleri


KALİTE KOMİSYON ÜYELERİ

  Prof.Dr. Mustafa Sabri GÖK

Başkan

  Prof. Dr. Handan UCUN ÖZEL

Üye

  Prof. Dr. Osman GENÇEL

Üye

  Doç. Dr. Abdullah Cahit KARAOĞLANLI

Üye

  Doç. Dr. Ertuğrul ERDOĞMUŞ

Üye

  Dr. Öğr. Üyesi Eyüp Burak CEYHAN

Üye

  Dr. Öğr. Üyesi Faruk UGRANLI

Üye

  Dr. Öğr. Üyesi Gülfem BİNAL

Üye

  Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin AKTAN

Üye

  Arş.Gör. Vahap NECCAROĞLU

Üye

  Fakülte Sekreteri Mehmet ÖZSAN

Üye

  Bilg. İşlet. Abdurrahman AĞTAŞ

Üye

 
KALİTE KOMİSYONU GÖREVLERİ

Kalite komisyonunun görevi, Üniversitemizin stratejik planı ve fakültenin vizyonu doğrultusunda eğitim, araştırma, toplumsal katkı ve girişimcilikle ilgili kalitenin geliştirilmesi için iç ve dış kalite güvence sisteminin kurulması ve bu kapsamda elde edilen çalışmaları (Yıllık kurumsal iç değerlendirme, akreditasyon hazırlık raporları vb.) senatoya sunmaktır.

Bölüm kalite komisyonları Bölüm Başkanının Başkanlığında o bölümdeki tüm öğretim elemanlarının tamamından oluşur.