image/svg+xml
image/svg+xml

Görev Tanımları

GRT-0028 Dekan

Tıklayınız...

GRT-0029 Dekan Yardımcısı

Tıklayınız...

GRT-0030 Fakülte Kurulu

Tıklayınız...

GRT-0031 Fakülte Yönetim Kurulu

Tıklayınız...

GRT-0032 Fakülte Sekreteri

Tıklayınız...

GRT-0048 Bölüm Başkanı

Tıklayınız...

GRT-0049 Bölüm Başkan Yardımcısı

Tıklayınız...

GRT-0050 Anabilim Dalı Başkanı

Tıklayınız...

GRT-0051 Öğretim Üyesi

Tıklayınız...

GRT-0052 Öğretim Yardımcıları (Araştırma Görevlisi)

Tıklayınız...

GRT-0012 Bilgisayar İşletmeni

Tıklayınız...

GRT-0013 Memur

Tıklayınız...

GRT-0014 Taşınır Kayıt Yetkilisi

Tıklayınız...

GRT-0015 Taşınır Kontrol Yetkilisi

Tıklayınız...

GRT-0016 Tahakkuk Personeli (Akademik Birimler)

Tıklayınız...

GRT-0018 Genel Evrak Kayıt Görevlisi

Tıklayınız...

GRT-0019 Şef

Tıklayınız...

GRT-0021 Sekreter

Tıklayınız...

GRT-0022 Bölüm Sekreteri

Tıklayınız...

GRT-0023 Satın Alma Personeli

Tıklayınız...

GRT-0024 Personel İşleri Personeli (Akademik Birimler)

Tıklayınız...

GRT-0026 Öğrenci İşleri Personeli

Tıklayınız...