image/svg+xml
image/svg+xml

Stratejik Uzak Görüş, Misyon ve Ana Değerlerimiz

Stratejik Uzak Görüş:

Dünyada oluşan gelişim ve değişimlere paralel olarak, yüksek eğitim sistemimiz, teknolojimiz ve toplumumuzun ihtiyaçları devamlı olarak değişmektedir.

Sadece mükemmellik anlayışımızla sınırlı olan uzak görüşümüz bu oluşacak olan değişim ve zorlukları önceden tahmin ederek uzmanlığımız içinde olan bütün mühendislik dallarının eğitim, araştırma ve uygulama alanlarında sürdürülebilir ve zamanlı çözümler getirmektir.

Misyon:

Bartın Üniversitesi Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, mühendislik eğitimi, bilimi ve teknolojisi alanlarında Bartın toplumuna, ulusumuza ve dünyaya liderlik sağlar. Amacımız özgüven sahibi ve sosyal bilinci yüksek olan eğitimli yeni bir nesil yetiştirerek, işbirlikçi anlayışımızla teknik problemlere sürdürülebilir çözümler getirmek ve bu kaynakları kullanarak, ortak başarımız ve refahımız için, toplumumuza hizmet ve liderlik etmektir.

  • Lisans, yüksek lisans ve hayat boyu eğitim alanlarında, amacımız öğrencilerimizi ve toplumumuzu üretken kariyerlere ulaştırmak ve hayat boyu profesyonel çalışmalarında başarılı olmalarını sağlamaktır;
  • Uygulamaya yönelik olan araştırma ve geliştirme çalışmalarımızda, amacımız disiplinler arası ve çoklu disiplinler araştırma ve uygulama çalışmalarını teşvik ederek temel bilimler, mühendislik, altyapı, enerji, çevre bilimleri, bilgi işlem, iletişim teknolojileri ve yönetim alanlarında liderlik oluşturmaktır;
  • Topluma hizmet alanında, toplum-ilke çalışmalarımız, eğitim kaynaklarımızı toplumumuza açmak ve toplum yararına oluşturacağımız teknolojik yeniliklerle Bartın toplumu başta olmak üzere, ulusumuza ve küresel topluma hizmet etmek görevlerimizin başında gelmektedir;
  • Bartın’ın ekonomik gelişmesine katkımız ise, ortak eğitim ve uygulamalı araştırma çalışmaları yürüterek, devletin, Bartın Belediyesinin ve diğer kamu kuruluşlarının ihtiyacı olduğu işgücü ve teknoloji ihtiyaçlarına cevap vermek amaçlarımızın başında gelmektedir.

Ana Değerler:

Ana değerlerimiz inançlarımızı yansıtmaktadır. Bu değer sistemi davranışlarımızı ve kültürümüzü yönlendirir. Dolayısı ile topluma hizmet, ortak amaç güdümümüz ve talebe odaklı tutumumuz bu kültürümüzün bir sonucudur.

Mükemmellik: En yüksek performansı elde edebilmek için, eğitim, araştırma ve topluma servis çalışmalarımızı sadece mükemmellik ile sınırlandırmaktayız.

Bütünlük: Dürüst ve etik olmak yaptığımız her katkı ve işlemin içinde vardır. Verdiğimiz sözü tutar ve hatalarımızı kabul ederiz.

Nezaket: Birbirimize saygılı, nezaketli ve haysiyetli davranırız.

Sosyal Sorumluluk: İçinde yaşadığımız toplum ve çevrenin bir parçası oluğumuz bilincinde olduğumuz için toplumumuzun gelişmesi ve çevrenin korunması amaçlarımızın başında gelir.

Çokçuluk: Toplumumuzun çokçuluğunu kutlayarak bir başarı basamağı olarak kullanmak amacımızdır. Kültürel ve kişisel farklılıklarımıza daima saygılıyız. Ayırımcılığa hiçbir ortamda tahammül etmeyiz.

İletişim: Bilgi paylaşımına ve birbirimizin görüşlerini anlamağa ve bu görüşlere saygı göstermeğe gayret ederiz.