image/svg+xml
image/svg+xml

Hakkımızda


Bartın Üniversitesi 22 Mayıs 2008 tarih ve 2765 sayılı Kanunla kurulmuş aynı zamanda Rektörlüğe bağlı olarak 10 bölüme sahip Mühendislik Fakültesi de kurulmuştur. 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında Makine Mühendisliği, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği bölümlerimiz Normal ve İkinci Öğretim, Çevre Mühendisliği bölümümüz de Normal Öğretim ile eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır.

2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında İnşaat Mühendisliği bölümümüz Normal ve İkinci Öğretimde, Çevre Mühendisliği bölümümüz İkinci Öğretimde, 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında ise Tekstil Mühendisliği bölümümüz Normal Öğretimde eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerimiz Normal ve İkinci Öğretimde eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır.

Ayrıca tüm bölümlerimiz eğitimde uygulamanın önemini ve akreditasyonu göz önünde bulundurarak 2018-2019 yılı ile eğitim öğretim programlarını yeniden planlamışlardır.

25 Haziran 2019 tarihli 30812 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 1157 Cumhurbaşkanı Kararı ile Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan Mühendislik Fakültesinin adı Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi olarak değiştirilmiştir.

Yükseköğretim Yürütme Kurulu 11.03.2020 tarihli toplantısında, 2547 sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Fakültemiz bünyesinde; Aşağıda belirtilen bölüm ve anabilim dallarının açılması uygun görülmüştür.
Mimarlık Bölümü
      Yapı Bilgisi Anabilim Dalı 
      Restorasyon Anabilim Dalı
      Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı
      Mimari Tasarım Anabilim Dalı
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
      Bölge Planlama Anabilim Dalı
      Şehircilik Anabilim Dalı