image/svg+xml
image/svg+xml

Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanından Mesaj

Sevgili Öğretim Üyelerimiz, İdari Personelimiz ve Öğrencilerimiz

Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı olarak (Vekaleten) Bartın Üniversitesi (BÜ) akademik kadrosuna katılmaktan büyük bir gurur ve heyecan duyuyorum. 2008 senesinde kurulan BÜ, geleneksel Türkiye eğitim sistemi içinde, genç bir üniversite sayılır. Gençliğimizin getirdiği hareketlilik imkanlarımızı kullanarak, hedefimiz Türkiye’nin eğitim, araştırma ve uygulama alanlarına önemli katkılarda bulunmaktır. Değerli öğretim üyelerimizin, idari personelimizin, öğrencilerimizin ve mezunlarımızın katkılarıyla, BÜ’nin halen kullanılan ve inşa edilmekte olan yeni tesislerinin kalitesi ve Sayın Bartın halkının ve Bartın Endüstrisinin de destekleri göz önüne alındığında bu çok zor ulaşılabilecek bir hedef değildir.

Hepimizin farklı yetenekleri, eğitimi, fikirleri, değerleri, beklentileri ve hedefleri olduğu gerçeğinin getirdiği bu çeşitlilik ortamında her birimizin BÜ’ye birbirinden farklı ve önemli katkılar yapabileceği bir gerçektir. Bu azim ve enerjiyi oluşturduğumuz zaman BÜ’de çok daha verimli bir çalışma ortamı yaratabileceğimizin ve BÜ’yü daha başarılı bir üniversite haline getirebileceğimizin mümkün olacağı inancındayım.

Bünyemizdeki bu çeşitlilik her konuda Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesinin ana kaynağı ve gücü olacaktır. BÜ’sinde günlük görev ve çalışmalarımızı sürdürürken, farklılıklarımızın kabulü ve olumlu değerlendirmemizin sonucunda hedefimize ulaşmamız çok daha verimli ve ödüllendirici bir şekilde olacaktır.

BÜ’nün diğer kurum ve fakültelerindeki iş arkadaşlarımızın da katkısı ile oluşan bu kadro sayesinde güncel yaşamımızda ve küresel sorunlarda önümüze çıkan teknik problemlerin çözümüne BÜ’de üreteceğimiz teknoloji ve yaratıcı çalışmalarımızın ürünleri ile sürdürülebilir çözümler getirebileceğimize samimiyetle inanıyorum. Ortak AR-GE çalışmalarımızla sınırlarını zorlayacağımız disiplinler arası ve çoklu disiplinler araştırma ve uygulama çalışmaları ve bu sonuçların eğitim sistemine eklenmesi ile teknik alanlarda elde ettiğimiz bilgi ve ürünleri uygulamağa dönüştürerek içinde bulunduğumuz küresel yaşama ve endüstriye katkıda bulunacağımıza inanıyorum.

Günümüz dünyasında bilim, teknoloji ve yaratıcılık, bu günkü yaşamımıza ve toplumumuza destek veren eğitim sistemimizin temel taşlarıdır. Bilime ve uygulamaya yeniliğin nereden ve ne zaman geleceğini bilemeyiz. Fakat bildiğimiz bir şey ise bu yeniliğin, farklılıklarını hazmetmiş bir çalışma gurubu tarafından ortaya çıkarılacağıdır. BÜ deki görevimi BÜ çatısı altında yaratıcı bir öğretim üyesi kadrosu oluşturabilmek ve kaynaklarını ve üretimini ortak olarak paylaşacağımız bir çalışma ortamı içinde bu kadronun üreteceği katma değeri genç nesillerimize tanıtmak olarak algılıyorum. Dolayısı ile mühendislik dalında eğitim almak isteyen ve bu bilim dalına katkıda bulunmak isteyen başarılı her elemanın hayallerini gerçekleştirebileceği düşüncesi ile BÜ kadrosuna katılmasını sağlamak görevimin başında gelmektedir.

Sizlere mesajım şudur; yarının teknik problemlerini çözümlemek amacı ile gelin Bartın Üniversitesi çatısı altında buluşalım. Bu çatı altında, sürdürebilirlik anlayışı içinde geliştirmekte olduğumuz eğitim, araştırma ve yenilik ortamı içinde hayallerinize yenilerini eklemeyi hep birlikte amaç edinelim.

Hepinize 2018 akademik yılı ve sonrasında verimli ve başarılı çalışmalar dilerim.

Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekan V.

Bartın Üniversitesi