image/svg+xml
image/svg+xml

Geleceğe Bakış

Misyon
 

Bartın Üniversitesi Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, mühendislik eğitimi, bilimi ve teknolojisi alanlarında Bartın toplumuna, ulusumuza ve dünyaya liderlik sağlar. Amacımız özgüven sahibi ve sosyal bilinci yüksek olan eğitimli yeni bir nesil yetiştirerek, işbirlikçi anlayışımızla teknik problemlere sürdürülebilir çözümler getirmek ve bu kaynakları kullanarak, ortak başarımız ve refahımız için, toplumumuza hizmet ve liderlik etmektir.

  1.  Lisans, yüksek lisans ve hayat boyu eğitim alanlarında, amacımız öğrencilerimizi ve toplumumuzu üretken kariyerlere ulaştırmak ve hayat boyu profesyonel çalışmalarında başarılı olmalarını sağlamaktır;
  2. Uygulamaya yönelik olan araştırma ve geliştirme çalışmalarımızda, amacımız disiplinler arası ve çoklu disiplinler araştırma ve uygulama çalışmalarını teşvik ederek temel bilimler, mühendislik, altyapı, enerji, çevre bilimleri, bilgi işlem, iletişim teknolojileri ve yönetim alanlarında liderlik oluşturmaktır;
  3. Topluma hizmet alanında, toplum-ilke çalışmalarımız, eğitim kaynaklarımızı toplumumuza açmak ve toplum yararına oluşturacağımız teknolojik yeniliklerle Bartın toplumu başta olmak üzere, ulusumuza ve küresel topluma hizmet etmek görevlerimizin başında gelmektedir;
  4. Bartın’ın ekonomik gelişmesine katkımız ise, ortak eğitim ve uygulamalı araştırma çalışmaları yürüterek, devletin, Bartın Belediyesinin ve diğer kamu kuruluşlarının ihtiyacı olduğu işgücü ve teknoloji ihtiyaçlarına cevap vermek amaçlarımızın başında gelmektedir.


Stratejik Uzak Görüş

 

Dünyada oluşan gelişim ve değişimlere paralel olarak, yüksek eğitim sistemimiz, teknolojimiz ve toplumumuzun ihtiyaçları devamlı olarak değişmektedir.

 

Sadece mükemmellik anlayışımızla sınırlı olan uzak görüşümüz bu oluşacak olan değişim ve zorlukları önceden tahmin ederek uzmanlığımız içinde olan bütün mühendislik dallarının eğitim, araştırma ve uygulama alanlarında sürdürülebilir ve zamanlı çözümler getirmektir.