image/svg+xml
image/svg+xml

Ana Değerlerimiz

Ana Değerlerimiz
 

Ana değerlerimiz inançlarımızı yansıtmaktadır. Bu değer sistemi davranışlarımızı ve kültürümüzü yönlendirir. Dolayısı ile topluma hizmet, ortak amaç güdümümüz ve talebe odaklı tutumumuz bu kültürümüzün bir sonucudur.


Mükemmellik 

En yüksek performansı elde edebilmek için, eğitim, araştırma ve topluma servis çalışmalarımızı sadece mükemmellik ile sınırlandırmaktayız.


Bütünlük

Dürüst ve etik olmak yaptığımız her katkı ve işlemin içinde vardır. Verdiğimiz sözü tutar ve hatalarımızı kabul ederiz.


Nezaket

Birbirimize saygılı, nezaketli ve haysiyetli davranırız.


Sosyal Sorumluluk

İçinde yaşadığımız toplum ve çevrenin bir parçası oluğumuz bilincinde olduğumuz için toplumumuzun gelişmesi ve çevrenin korunması amaçlarımızın başında gelir.


Çokçuluk

Toplumumuzun çokçuluğunu kutlayarak bir başarı basamağı olarak kullanmak amacımızdır. Kültürel ve kişisel farklılıklarımıza daima saygılıyız. Ayırımcılığa hiçbir ortamda tahammül etmeyiz.


İletişim

Bilgi paylaşımına ve birbirimizin görüşlerini anlamağa ve bu görüşlere saygı göstermeğe gayret ederiz.


Mühendislik

Mühendisliği, sosyetemizin refahı ve güvenliği yararına teknik çözümler oluşturabilmek amacı ile gerekli olan bilim ve teknolojinin uygulanması olarak tarif ediyoruz.


Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültemizi Kalite Kontrolü ve Kalite Denetimi açısından incelediğimiz Eğitim, Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) ve Servis olmak üzere üç önemli fonksiyonu bulunmaktadır. Bu fonksiyonları aşağıda açıklandığı gibi tarif etmekteyiz.


EĞİTİM

Mühendislik Eğitimini güncel teknik bilgiyi hazmetmiş, ileri teknolojiyi geliştiren ve bu bilgilerden oluşan uygulamaları halkımız, kamu ve endüstri sektörümüzün yararına uygulayabilen yeni nesilleri yetiştirmek olarak tarif ediyoruz.


AR-GE

Mühendislik AR-GE çalışmalarını dünyadaki teknolojik gelişmeleri en üst düzeyde takip ederek bu çalışmaların üzerine katma değer ve yenilik ekleyerek yeni teknoloji üretmek ve uygulamak olarak tarif ediyoruz.


SERVİS

Mühendislik servis çalışmalarımızı öğrendiğimiz ve ürettiğimiz en üst düzey teknolojileri halkımız, kamu ve endüstri sektörümüzün yararına uygulamak olarak tarif ediyoruz.