image/svg+xml
image/svg+xml

Akreditasyon

PEMDER
Peyzaj Mimarliği Eğitim ve Bilim Derneği

PEMDER, Peyzaj Mimarlığı Eğitim ve Bilim Derneği, 5253 Sayılı Dernekler Kanunu’na göre 15.01.2018 tarihinde kurulmuştur. Derneğin misyonu:

“Türkiye’de Peyzaj Mimarlığı eğitim öğretimi ve araştırmalarının ve Peyzaj Mimarlığı mesleğinin gelişmesine; bilgili, becerili, araştırıcı meslek mensuplarının yetiştirilmesine; akademik işbirliğine; öğretim programlarının akreditasyonuna katkıda bulunmaktır.”

Bu misyon doğrultusunda belirlenen hedefler arasında: 

  • Peyzaj Mimarlığı alanındaki eğitim-öğretim ve araştırmaların etkili ve verimli bir şekilde yapılmasını sağlamaya yönelik çalışmalarda bulunmak,
  • Yeni öğretim programları oluşturma, geliştirme ve uygulamaya olanak sağlayacak düzenlemelerin gerçekleştirilmesi yönünde çalışmalar yapmak,
  • Peyzaj Mimarlığı öğretim programlarını üniversitelerin başvurusu üzerine değerlendirmek, akredite etmek,
  • Eğitim-öğretim, değerlendirme, akreditasyon ile ilgili ulusal ve uluslararası kurumlar, dernekler, meslekörgütleri ve akreditasyon kuruluşları ile işbirliği yapmak.

 

PEMDER, Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun (YÖKAK) 08/04/2020 tarihli toplantısında alınan kararla, Peyzaj Mimarlığı Öğretim Programlarının akreditasyonu konusunda yetkilendirilmiştir.

Dernek ülkemizdeki Peyzaj Mimarlığı programlarından akreditasyon başvurularını 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren almaya başlamıştır.

Web Sayfası: http://akreditasyon.pemder.org.tr/


MÜDEK

Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK), farklı disiplinlerdeki mühendislik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak Türkiye’de mühendislik eğitiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak amacıyla faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşudur. 

MÜDEK, 2002 yılında Türkiye ve KKTC'de mühendislik eğitimi veren fakültelerin dekanlarından oluşan Mühendislik Dekanları Konseyi ( MDK ) tarafından, bu fakültelerin bünyelerindeki mühendislik lisans programlarının değerlendirilmesi için ayrıntılı bir program düzenlemek ve uygulamak üzere Mühendislik Değerlendirme Kurulu adı ile anılan bağımsız bir sivil toplum platformu olarak kurulmuştur. 

MÜDEK idari personeli dışında, MÜDEK kurullarında, komitelerinde, çalışma gruplarında ve akreditasyon değerlendirme takımlarında görev alanlar gönüllülük esasına göre ücret almadan çalışırlar. 

MÜDEK

- 2003 yılında mühendislik programlarının değerlendirmesine başlamış, 
- 2006 yılında Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı (ENAEE - European Network for Accreditation of Engineering Education) adlı kuruluşun üyesi olmuş, 
- 25 Ocak 2007 tarihinde MÜDEK kısa adını kullanmaya devam ederek Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği adında bir sivil toplum kuruluşuna dönüşerek tüzel kişilik kazanmış, 
- 16 Kasım 2007 tarihinde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yüseköğretim kurumlarının mühendislik programlarında ulusal, sektörel ve program yeterlilikleri odaklı ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınmış, 
- 21 Ocak 2009 tarihinden itibaren akredite edeceği mühendislik eğitimi programlarına EUR-ACE Label vermek üzere ENAEE tarafından yetkilendirilmiş ve
- 15 Haziran 2011 tarihinden itibaren IEA (International Engineering Alliance) Washington Accord'a tam üye (Full Signatory) olarak kabul edilmiştir.

 

ULUSAL TANINMA 
MÜDEK'in 31 Ekim 2007 tarihinde Yükseköğretim Kurulu'na yapmış olduğu başvuru Kurul'un 16 Kasım 2007 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında görüşülerek uygun bulunmuş ve ilgili yönetmeliğin 7/e maddesi uyarınca yüseköğretim kurumlarının mühendislik programlarında ulusal, sektörel ve program yeterlilikleri odaklı ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmasının ve beş yıl geçerlilik süresi ile bu kapsamda Kalite Değerlendirme Belgesi almasının uygun olduğuna karar verilmiştir. 
İlgili YÖK yazısı için tıklayınız.

 

ULUSLARARASI ÜYELİK VE YETKİLENDİRME

MÜDEK, 17 Kasım 2006'dan beri Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) asil üyesidir. İlgili ENAEE yazısı için tıklayınız. MÜDEK, ENAEE Yönetim Kurulu'nun (Administrative Council) 21 Ocak 2009 tarihli kararıyla ENAEE tarafından EUR-ACE Label vermek üzere yetkilendirilmiştir. MÜDEK, ENAEE'den EUR-ACE Etiketi verme yetkisi alan 7. akreditasyon ajansı olmuştur. MÜDEK'in aldığı EUR-ACE Etiketi verme yetkisinin koşulları aşağıda verilmiştir: 
-Tam süre için (5 yıl) geçerli. 
-Lisans (FC - first cycle) programlarının akreditasyonu için geçerli. 
-MÜDEK tarafindan 21 Ocak 2009 tarihinden sonra akredite edilecek programlar için geçerli. 
MÜDEK 15 Haziran 2011 tarihinden itibaren IEA (International Engineering Alliance) Washington Accord'a tam üye (Full Signatory) olarak kabul edilmiştir.

 

EUR-ACE nedir?

Mühendislik eğitim programları akreditasyonu için belirli standartları barındıran bir standartlar kümesidir. Bu eğitim standartlarını ulaşan mühendislik programlarına bu etiket verilmektedir. 2009 yılında MÜDEK, Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı tarafından akredite edeceği mühendislik programlarına EUR-ACE etiketi vermek için yetkilendirilmiştir. Avrupa’da bu konuda yetkilendirilen 7inci ajanstır.

 

EUR-ACE Etiketinin Mühendislik öğrencileri ve mezunları için faydaları nelerdir?

EUR-ACE ® etiketi ile mühendislik programları, hem Avrupa standartlarına hem de uluslararası yüksek standartlara sahip olduklarını belgelerler, böylece Avrupalı işverenler tarafından tanınmaları da güvence altına alınmış olur. 
- EUR-ACE ® diğer Yükseköğretim Kurumlarına yapılan Master ve Doktora programlarına başvuruları kolaylaştırır. 
- Mühendislik mesleğinin düzenlendiği ülkelerde EUR-ACE ® etiketli programlar Kayıtlı veya Yeminli mühendis olmak için gerekli olan eğitim gereksinimlerini karşılamaktadır. 
- Mesleki Yeterlilik tanınması üzerine, AB Direktifi tarafından teşvik olarak EUR-ACE ® etiketli bölümlerin lisansüstü hareketliliğini kolaylaştırılmıştır. 
- EUR-ACE ® FEANI (European Federation of Natinonal Engineering Assosication) tarafından profesyonel kart gibi teşvik edilen bir eğitim standardıdır. 
- EUR-ACE ® etiketli programlar FEANI’nin Eur Ing başlıklı eğitim gereksinimleri listelerinde otomatik olarak yer almaktadır.

 

MÜDEK hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.