image/svg+xml
image/svg+xml

Covid-19 Salgını Nedeniyle ''Kayıt Dondurma'' işlemleri

COVID-19 küresel salgınının bahar dönemi eğitimi başladıktan sonra ortaya çıkması yükseköğretim kurumlarındaki ders ekle-sil işlemlerinin sona ermesi, dönem sırasında bazı öğrencilerin uzaktan öğretime devam etme imkanlarının olmadığı da göz önünde bulundurulurak, 31.03.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında Kurul tarafından COVID-19 küresel salgını dolayısıyla:

Yükseköğretim kurumlarında önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde kayıtlı olup öğrenim gören öğrencilerin, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarından talep etmeleri halinde 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar döneminde kayıtlarının dondurulmasına ve kayıt dondurulan sürenin azami süreden sayılmamasına karar verilmiştir. 

Bu kapsamda , önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyinde öğrenim gören öğrencilerimizin en geç 17/04/2020 tarihi  saat 17:00'a kadar UBYS üzerinden talepte bulunmaları halinde 2019-2020 bahar döneminde kayıtları dondurulabilecektir.