image/svg+xml
image/svg+xml

7+1 Öğrencilerimizin Dikkatine

Yükseköğretim kurumlarında bahar dönemi başladıktan bir süre sonra salgın nedeniyle örgün eğitime ara verilmiş, diğer taraftan pek çok işletme de faaliyetlerine ara vermiş veya esnek ve kısmi zamanlı çalışmaya başlamış, dolayısıyla işletmelerde uygulamalı eğitime devam etme imkânı kalmamıştır.
08 Nisan 2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında; yükseköğretim kurumlarında 7+1 ve 3+1 eğitim modelinin uygulandığı programlarda işletmede uygulamalıeğitimin kazanımları ile öğrencilerin 5-6 hafta süreyle işletmelerde uygulamalı eğitim aldıkları dikkate alınarak, 2019-2020 Bahar dönemi için öğrencilerin eksik kalan uygulama eğitimi ve süresinin, uzaktan öğretim yöntemiyle ders, ödev, proje, uygulama dosyası ve benzeri etkinlikler veya yaz öğretimi şeklinde yükseköğretim kurumları tarafından tamamlatılabilmesine karar
verilmiştir.